info@jagootex.nl 055-3781480

Disclaimer

de Merel B.V. Textielverzorgende bedrijven (KvK 08030504), hierna te noemen deBedrijfskledingwasserij.nl dan wel JaGooTex, verleent u hierbij toegang tot www.debedrijfskledingwasserij.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

deBedrijfskledingwasserij.nl behoudt zich daarbij het recht om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie is bedoeld als vrijblijvend en niet al eens concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Merel B.V. Textielverzorgende bedrijven h.o.d.n. deBedrijfskledingwasserij.nl dan wel JaGooTex.

Aansprakelijkheid
deBedrijfskledingwasserij.nl spant zich in om de inhoudt van de www.debedrijfskledingwasserij.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.debedrijskledingwasserij.nl aangeboden diensten en producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten en producten kunnen op elk moment wijzigen zonder dat hier vooraf mededelingen van zijn gedaan. Eventuele prijzen op te vinden op de site zijn onder voorbehoud.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de Merel B.V. Textielverzorgende bedrijven, JaGootex en deBedrijskledingwasserij.nl.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van deBedrijfskledingwasserij.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.